СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 11.01.2021 година ( понеделник) во 12 часот, кандидатот Бојан Велковски, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Полициските овластувања за време на епидемија “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ .

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје