СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 11.02.2021 година ( четврток) во 10-30 часот, кандидатката Симона Томчевска, студентка на втор циклус студии – насока финансово право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Институционална рамка на пазарот на капитал во Република Северна Македонија “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје