СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.04.2021 година (четврток) во 10 часот, кандидатката Маја Милошовска, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Жените како жртви на трговија со луѓе во Република Северна Македонија “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје