СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите дека усното полагање на предметот Уставно право, во рамките на ноемвриската казнена сесија, кај проф. д-р Марика Ристовска се одложува за 19.11.2019 (вторник), од 11:00 часот. Полагањето ќе се спроведе во кабинетот на професорката.