СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.04.2021 година (четврток) во 12 часот, кандидатката Марија Ивановска Ал Кхалили, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Вкрстено испитување, правни правила и практика на поставување прашања “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје