СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.04.2021 година (петок) во 11 часот, кандидатот Николче Петкоски, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Информатичката технологија во функција на дигиталната форензика “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје