СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.04.2021 година (петок) во 11 часот, кандидатот Никола Голубов, студент на втор циклус студии – насока меѓународно право и односи и право на ЕУ ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Преговорите и мирното решавање на меѓународните спорови “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Теамс.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје