СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.04.2021 година (петок) во 11 часот, кандидатот Орце Лазаров, студент на втор циклус студии.

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Теамс.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје