СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 25.05.2021 година (вторник) во 11 часот, кандидатката Моника Игнова, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Мерки за обезбедување присуство со посебен аспект на притворот во Република Северна Македонија и СР Германија “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје