СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 25.05.2021 година (вторник) во 12 часот, кандидатката Јулија Наумовска, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Постапка со притвореници, права, третман и посета “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје