СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 25.05.2021 година (вторник) во 14 часот, кандидатот Мартин Толев, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Криминолошките карактеристики на убиството од омраза “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје