СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 22.06.2021 година (вторник) во 10:00 часот, кандидатката Георгина Тренеска, студентка на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Уредување на имотните односи на брачните партнери со брачен договор“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа M. teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје