СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 12.07.2021 година ( пoнееелник) во 10 часот, кандидатот Златко Павлески, студент на втор циклус студии – насока финансово право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Примена на блокчејн технологијата во платежните системи “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје