СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Право и информатичка технологија, согласно одлуката за спороведување на дополнителна испитна сесија за студенти-апсолвенти кај Проф. д-р Драги Рашковски ќе се одржи на ден 27.02.2020 година во 13 часот.