СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 15.09.2021 година (среда) во 10.00 часот, кандидатот Горјан Савески, студент на втор циклус студии – насока казнено право; ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Криминолошки аспекти на економскиот криминалитет“; во просториите на Клиника по казнено право.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје