СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 16.09.2021 година (четврток) во 12.00 часот, кандидатката Ивана Панчевска (втор циклус студии по право на интелектуална сопственост); ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Трговски марки и злоупотреба на регистрација на имиња на домени“; Одбраната ќе се одржи на електронската платформа MS Teams.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје