СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 28.09.2021 година (вторник) во 10.30 часот, кандидатката Марија Тодороска, студентка на последипломски студии по деловно право;  ќе го брани својот магистерски труд на тема: „РАБОТНИ СПОРОВИ И НАЧИНИ НА НИВНО РЕШАВАЊЕ“;   Одбраната ќе се одржи со физичко присуство, во старата сала за ННС. 

Од Правниот факултет   

ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје