СООПШТЕНИЕ – Трговско право

Со оглед на големиот број на пријавени студенти во терминот за полагање на испитот трговско право, закажан за 29.09.2021 година, студентите ќе бидат поделени на следниот начин: во 9 часот во амфитеатар 2 ќе полагаат студентите чиј број на индекс завршува на парен број или на нула, во 11 часот во амфитеатар 2 ќе полагаат студентите чиј број на индекс завршува со непарен број