СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 12.10.2021 година (вторник) во 11.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Феноменологија и етиологија на рецидивизмот“ од кандидатот Ангела Поп Зариева, студент на втор циклус студии – казнено право. Одбраната ќе се одржи на електронската платформа MS TEAMS.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

05/10/2021