СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 12.10.2021 година (вторник) во 12.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Интернет насилство врз децата во време на КОВИД-19“ од кандидатот Нина Стоименова, студент на втор циклус студии – казнено право. Одбраната ќе се одржи на електронската платформа MS TEAMS.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

05/10/2021