СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 09.11.2021 година (вторник) во 11.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Дигитализација на работниот однос – нови реални предизвици“ од кандидатот Димитар Тромбевски, студент на втор циклус студии – насока деловно право. Одбраната ќе се одржи во стара сала на ННС.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

2/11/2021