СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 14.12.2021 година (вторник) во 12.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „ Стекнување и престанок на правната способност во правниот систем на Република Северна Македонија и во споредбеното право“ од кандидатката Стефани Спировска, студентка на втор циклус студии – граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. Одбраната ќе се одржи со преку онлајн преку платформата Microsoft Teams.