СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 15.12.2021 година (среда) во 11.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Учеството на повеќе лица како општ казнено-правен институт и како елемент на казненото право“ од кандидатката Кристина Златевска, студентка на втор циклус студии – казнено право; . Одбраната ќе се одржи со преку онлајн преку платформата ZOOM.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје