СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 15.12.2021 година (среда) во 12.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Евтаназијата во македонското и компаративното казнено право“од кандидатката Наталија Кикерковска, студентка на втор циклус студии – казнено право; . Одбраната ќе се одржи со преку онлајн преку платформата ZOOM.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје