СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 18.01.2022 година (вторник) во 11 часот, кандидатот Филип Трпески, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Финансиски истраги со посебен осврт на Република Северна Македонија“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

30/12/2021