СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.01.2022 година (петок) во 10 часот, кандидатот Филип Зафировски, студент на втор циклус студии – меѓународно право и односи и право на ЕУ ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Јавниот поредок според системот на Конвенцијата за признавање и извршување на странските арбитражни одлуки од Њујорк, 1958 година “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

04/01/2022