СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 21.01.2022 година (петок) во 15 часот, кандидатката Фелекназ Реџепи Бајрам, студентка на втор циклус студии – уставно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Развој и реформи во изборната администрација на Република Северна Македонија “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

14/01/2022