СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 24.01.2022 година (понеделник) во 13 часот, кандидатката Елизабета Величковска, студентка на втор циклус студии – уставно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Имунитетот на пратениците во парламентот “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје