СООПШТЕНИЕ

Влезниот колоквиум по предметот трговско право ќе се одржи на 1.2.2022 година во 12 часот во амфитеатар 4