СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 16.04.2020 година (четврток) во 11 часот, кандидатката Катерина Крстева ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,, Имиња на домени, имиња на трговски марки: Прашања во врска со преклопувањата и конфликтите помеѓу нив“.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,zoom“.

 Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје