СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 16.04.2020 година (четврток) во 10 часот, кандидатот Михаил Мургашански ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Заштита на трговски марки според праксата на Република Северна Македонија“.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,zoom“.

 Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје