СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 10.03.2022 година ( четврток) во 13 часот, кандидатот Даниел Крстевски, студент на втор циклус студии – казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Криминолошки аспекти на имотниот криминалитет во Република Северна Македонија“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ZOOM.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

02/03/2022