СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.03.2022 година ( среда) во 14 и 40 часот, кандидатот Иван Здравески, студент на втор циклус студии – казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Сузбивање на организираниот криминал со посебен осврт на криминалитетот на белите јаки“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ZOOM.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

02/03/2022