СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
  Леона Кичеец  Тековни дилеми и иден развој на меѓународното право во областа на дигиталната трговија11.03.2022 (Петок)13:00Нова сала за ННС

03/03/2022