СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 08.04.2022 година ( петок) во 10 часот, кандидатката Македонка Спасовска, студентка на втор циклус студии – административно право и јавна администрација ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Правната положба, надлежности и овластувања на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

01/04/2022