СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 13.04.2022 година ( среда) во 15 часот, кандидатот Александар Атанаски, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Конфискацијата на имот и имотна корист како посебна казнено правна мерка во казненото законодавство на Република Северна Македонија“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

04/04/2022