СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 11.04.2022 година (понеделник) во 11часот, кандидатката Ана Ивановиќ, студентка на втор циклус студии – насока финансово право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Трошоци за исполнување на даночната обврска во домашното и компаративното даночно право“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

04/04/2022