СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Игор Вељаноски Деловно правоЕфикасност на системот за детска заштита во Република Северна Македонија18.04.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)11:00Стара сала за ННС

11/04/2022