СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 19.05.2022 година ( четврток) во 11 часот, кандидатот Димитар Христов, студент на втор циклус студии – применета политика и политички систем ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Прогресивното оданочување низ призмата на новата институционална економија “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

09/05/2022