СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Владанка КолеваЕкономски и правни аспекти на повредата на правата од интелектуална сопственост27.05.2022 (ПЕТОК)10:00Стара сала за ННС
Стефан СтепаноскиФункциите на Заводот за интелектуална  сопственост  на Европската Унија во областа на индустрискиот дизајн27.05.2022 (ПЕТОК)11:00Стара сала за ННС

17/05/2022