СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 30.04.2020 година (четврток) во 13 часот, кандидатката Ивана Ужевска ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Нуклеарното оружје и меѓународното хуманитарно право.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,Microsoft teams“.

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје