СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Мирослав ОгњановскиДоговорот за купопродажба (Emptio Vendito) во римското право15.06.2022 (СРЕДА)12:00Стара сала за ННС

07/06/2022