СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 30.04.2020 година (четврток) во 12 часот, кандидатот Марио Александар Младеновски ќе го брани својот магистерски труд на тема:,,Видови авторски дела“. Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,Microsoft teams“.

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје