СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
 Виктор Бучковски  Заштита на трговските марки и географските називи во винската индустрија во Северна Македонија и Хрватска 16.06.2022 (ЧЕТРВТОК)10:00Нова сала за ННС

09/06/2022