СООПШТЕНИЕ

Испитот по историја на правото за студентите од втора група кај проф. Гризо ќе се одржи на 19.09.2022 во 10 часот на платформата Microsoft Teams.