СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.05.2020 година  во 13 часот, кандидатката Надица Упчева ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Правото на абортус на гестацискиот носител при постапкта за сурогат мајчинство.  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

 

Од Правниот факултет

Јустинијан Први“ во Скопје

06/06/2020