СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.11.2022 година (понеделник) во 10 часот,  кандидатот Аце Дедејски, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема:„ Мерката притвор пред Основен суд Струмица во периодот од 2017 до 2021 година “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа  ЗООМ. 

                   Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје 

07/11/2022