СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 21.05.2020 година во 11 часот, кандидатот Иларион Велкоски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Фискалната транспарентност и буџетскиот процес во Република Северна Македонија“  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Zoom“ и “Viber”
 
 
 
Од Правниот факултет
 
„Јустинијан Први“ во Скопје
 
14/05/2020

If you need any writing assistance https://speedypapers.net company can help you very fast. Just provide detailed requirements and you will get your paper in a couple days.