СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје соопштува дека на ден 2.6.2020 година  во 12 часот, кандидатот Ѓоко Ристов ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Кривичното дело Тешка кражба  низ призмата на македонската судска пракса“.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,zoom“.

Од Правниот факултет

Јустинијан Први“ во Скопје

23/05/2020