С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВЛЕЗНИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО 

Почитувани колеги,

            Полагањето на влезниот колоквиум по Граѓанско процесно право ќе се одржи на 13.09.2022 година (вторник), од 11 часот, со физичко присуство во амфитеатар 5.

            Колоквиумот ќе содржи 5 кратки прашања и ќе трае 20 минути.

Се замолуваат сите студенти да дојдат навремено и задолжително да носат маски и индекс за идентификација.

Проф. д-р Татјана Зороска Камиловска

Проф. д-р Милка Ракочевиќ